Růžová víla jde do města

Růžová víla

V Růžovém lese žila s maminkou, tatínkem a dědečkem v malé chaloupce růžová víla. Jednoho dne se procházela po kraji lesa a zasněně hleděla na nedaleké město. „Jakpak to tam asi vypadá?“ přemýšlela a v její hlavě se začal odehrávat boj.

Na jedné straně byla zvědavost a touha poznat něco nového, na druhé straně byl zákaz rodičů odcházet z lesa, protože mimo něj je to prý nebezpečné. Nakonec vyhrála zvědavost a růžová víla vyrazila směrem k městu.